Categorieën
Nieuws

Maak kennis met de co-coördinatoren van Huis van het Leren

Maak kennis met Charlotte en Mira, co-coördinatoren van Huis van het Leren

Welke ervaring hebben jullie binnen Huis van het Leren?

Charlotte: Ik werk dit jaar net 10 jaar bij Huis van het Leren (gestart bij Comenes in 2014) en ik heb daardoor de organisatie zien veranderen en groeien tot wat ze vandaag is. Ik heb ervaring als leerloopbaanbegeleider, maar nam ook de rol op van projectleider in het Erasmus+ project ADEIGUS en het ESF-project BIKO WEST.

Mira: Ik ben in 2016 gestart als leerloopbaanbegeleider tijdens de zwangerschapsvervanging van onze vorige coördinator Kelly. Ik was meteen verkocht voor de functie: de combinatie van de wereld van opleiding met het contact met volwassenen, het werken voor en met een diverse doelgroep, … Op organisatieniveau ondersteunde ik de administratie in het kader van VDAB-samenwerkingen, alsook hielp ik bij het uitwerken van een kwaliteitsbeleid.

Jullie hebben recent de overstap gemaakt naar co-coördinator Huis van het Leren. Wat zijn jullie eerste indrukken?

Mira: Het is tot nu toe een hectische en boeiende periode geweest. Ik was zeer goed op de hoogte van onze basisdienstverlening van Leerwinkel en wist welke projecten we met Huis van het Leren ondernemen, maar het was tot nu toe wel wat mijn weg zoeken in het organisatiemanagement. Bovendien zal één van onze projecten waar we heel hard in geloven, met name “Learning Inside Out” (LIO) – in dit project wordt leerloopbaanbegeleiding in de gevangenis aangeboden- , stoppen omdat de projectmiddelen aflopen. Momenteel zijn we via politieke weg aan het proberen om dit project alsnog verder te zetten; dat gebeurde onder meer tijdens een hoorzitting voor de commissie Onderwijs op 14 december 2023. Dat is ook een nieuwe wereld die voor me opengaat. Intussen ben ik heel blij dat we als co-coördinatoren verder aan de slag kunnen.

Charlotte: Ik kom net terug na zwangerschapsverlof, dus het is sowieso wat inwerken. Ik ben dan ook blij dat we dit als co-coördinator opnemen en dat Mira ondertussen al wat ingewerkt is. Huis van het Leren is een organisatie die, naast de basisdienstverlening van Leerwinkel, werkt rond levenslang leren, wat een zeer ruim thema is en dus ook een variëteit aan projecten met zich meebrengt. Het vraagt dus wat tijd om overal in mee te zijn. Daarnaast is alles rond personeelsplanning, financiering, boekhouding en dagelijks beheer nieuw voor ons beiden. Gelukkig kunnen we rekenen op ons team, op elkaar en op onze partners om onze weg hierin te zoeken.

Waarop willen jullie in 2024 focussen binnen Huis van het Leren?

Charlotte: 2023 was voor onze organisatie een pittig jaar. Onze teamsamenstelling heeft grote wijzigingen ondergaan en we hebben een nieuw, jong team op dit moment. In 2024 willen we dus zeker investeren in teamcohesie en interne vorming voor de leerloopbaanbegeleiders. Daarnaast willen we verder werken aan de structurele verankering van Leerwinkels, alsook alles inzetten om het LIO-project te behouden. Het verderzetten van de huidige projecten en ons netwerk verder uitbouwen in functie van toekomstige projecten rond levenslang leren blijven uiteraard ook belangrijke punten.

Mira: Ik kon het niet beter formuleren. We hebben eenzelfde missie voor het komende jaar.

Hoe zien jullie de samenwerking als co-coördinator?

Mira: Ik kijk alleen maar positief naar deze samenwerking. Hoewel het soms zoeken zal zijn, toont de eerste maand al dat we elkaar ook als co-coördinator vlot vinden. We hebben vertrouwen in elkaar en het sterkt ons dat we niet alleen staan om beslissingen te nemen.

Charlotte: Co-coördinatorschap komt inderdaad niet vaak voor, maar zelf zie ik alleen maar voordelen. Huis van het Leren is een provinciale organisatie, waardoor het evident is om enkele verantwoordelijkheden en projecten regionaal onder elkaar te verdelen. Ik werk al lang samen met Mira, we kennen elkaars sterktes en vullen elkaar aan waar nodig. Natuurlijk zal het in het begin wat zoeken zijn, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit zonder problemen zal lukken. We zijn elkaars back-up zodat een goede dienstverlening alsook vlotte bereikbaarheid voor onze partners kan worden gegarandeerd. 

Waar zijn jullie trots op?

Charlotte: Zoals reeds gezegd, heb ik Huis van het Leren zien groeien tot de organisatie die ze vandaag is. We hebben dit te danken aan onze vorige coördinator Kelly Lebon. Ik ben dus in eerste plaats zeer trots op Kelly en op wat ze voor onze organisatie heeft betekend, maar ook op alle (ex)-collega’s die zich dagelijks inzetten voor onze partners en onze klanten. Mira en ikzelf kunnen verder bouwen aan een vzw met een sterk netwerk en een groot aantal tools die door diverse projecten heen werden ontwikkeld. Daar kan ik alleen maar trots op zijn!

Mira: ik kan me hier alleen op aansluiten. Ik ben nog steeds trots om bij Huis van het Leren te mogen werken. Wat we dagelijks realiseren voor volwassenen met een leervraag, voor levenslang leren, maakt me na al die jaren nog steeds fier.

Categorieën
Nieuws Uncategorized

Nieuwe uitdaging Kelly Lebon

Maak kennis met Kelly Lebon, coördinator Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen bij Departement WSE

Kelly Lebon verliet in september Huis van het Leren om aan de slag te gaan als Coördinator Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen bij Departement WSE. We polsten naar haar eerste indrukken.

Wat heeft je ertoe aangezet om op zoek te gaan naar een nieuwe job?

Ik was eigenlijk niet op zoek naar een nieuwe job. Iedereen die mij professioneel kent, weet dat ik mijn job bij Huis van het Leren met heel veel liefde heb gedaan en de organisatie een warm hart toedraag. Toen de mogelijkheid zich voordeed om coördinator te worden van het Expertisecentrum, besloot ik die toch met beide handen aan te grijpen. Ik heb altijd met mijn twee voeten in het werkveld gestaan, de beleidswereld was voor mij grotendeels onontgonnen terrein. Deze job is voor mij een uitgelezen kans om mijn eigen leerreis verder te zetten en te blijven groeien. 

Waar zie je gelijkenissen en verschillen tussen jouw job bij Huis van het Leren en WSE?

Binnen mijn job in Huis van het Leren was ik vaak bezig rond de praktische organisatie van het vzw-gegeven en projectbeheer. Nu is er wat meer ruimte om met inhoudelijke thema’s bezig te zijn. Dat was ook mijn voornaamste drijfveer om deze uitdaging aan te gaan.

Een overeenkomst tussen mijn huidige positie en mijn voormalige rol bij Huis van het Leren is de zoektocht naar een duidelijke identiteit, toen voor het Huis, nu voor het Expertisecentrum. Dit is een oefening die balanceert tussen autonomie en verbondenheid met het werkveld, wat absoluut verrijkend en bevredigend is, net zoals het was bij Huis van het Leren.

Wat deze nieuwe job extra boeiend maakt, is de synergie tussen mijn werkervaring in het werkveld en de wereld van beleid, en dit geldt in beide richtingen.

Wat mis je (niet)?

Ik stond mee aan de wieg van Huis van het Leren, dus ik kende zowel de organisatie als de collega’s door en door. Dat heeft een aantal valkuilen naar groeikansen voor mezelf toe, maar het maakt tegelijkertijd dat je heel snel kan denken, oplossingen kan genereren en personeel op basis van talenten en groeipotentieel kan inzetten. Nu ben ik een nieuwkomer, binnen een gigantisch grote organisatie, dat vergt wel een mentale aanpassing.

Die grote organisatie heeft dan weer als voordeel dat ik mij kan focussen op de inhoud. Er is een eigen IT-, personeels-, financiële-… dienst. Iets wat voorheen geïntegreerd was in mijn functie als coördinator.

Kwam je al voor verrassingen te staan?

De grootste verrassing voor mij is de vaststelling dat of je nu in een grote organisatie werkt of een kleine vzw, er toch vaak gelijkaardige uitdagingen zijn. Dan denk ik aan kennisborging en -deling, zorgen voor voldoende flexibiliteit en tegelijkertijd ook verbinding creëren.  

Allemaal uitdagingen waar ik graag mijn schouders mee onder zet.

 

Kelly in haar nieuwe werkomgeving.
Categorieën
Nieuws

Nooit te oud om te leren

Nooit te oud om te leren

Op 11 september begon Heidi Nemegeer (47) aan haar derde en laatste jaar graduaat accounting administration aan Howest in Brugge. Daarvoor haalde ze ook al het diploma apotheekassistent aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Scala. En zeggen dat Heidi op haar zeventiende van school ging zonder diploma.

Lees het verhaal van Heidi in onderstaand artikel.

Categorieën
Nieuws

Portaalsite Vlaams partnerschap LLL

Portaalwebsite Vlaams partnerschap LLL

De portaalwebsite Levenslang Leren fungeert als een knooppunt van informatie en inspiratie rond levenslang leren in Vlaanderen. Verhalen en getuigenissen uit het dagelijkse leven, interessante cijfers en feiten, verhelderende onderzoeksresultaten en adviesrapporten, en een overheidsbrede inventaris van relevante platformen, maatregelen en websites in Vlaanderen dragen daaraan bij.

Daarnaast vormt de portaalwebsite eveneens het startpunt voor partners en actoren om aan de slag te gaan met levenslang leren. Dankzij hun unieke positie in het veld bereiken zij diverse burgers en ondernemingen. Zij zijn het best geplaatst om burgers te begeleiden in hun stappen richting levenslang leren. Via de website reiken we deze partners bruikbare informatie, inspiratie en ondersteuning aan om levenslang leren in Vlaanderen verder uit te dragen.

Al deze informatie wordt voortaan ontsloten via één portaalwebsite, in beheer van het expertisecentrum innovatieve leerwegen. De portaalwebsite is een levend platform dat de komende weken en maanden zal blijven groeien.  


Categorieën
Activiteiten Bijleren

Iedereen kan bijleren

Met de campagne iedereenkanbijleren.be willen 38 sectorfondsen en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) werknemers en bedrijven aanzetten om levenslang te leren en hen naar het opleidingsaanbod van de sectorfondsen leiden.

Categorieën
Actieplan Activiteiten

Netwerkdag 3 oktober

Op maandag 3 oktober organiseerde het West-Vlaams Partnerschap Levenslang Leren haar eerste netwerkdag in Brugge. De deelnemers konden zich in de voormiddag laten inspireren door interessante keynotes van onder andere Prof. Ans De Vos (AMS en Universiteit Antwerpen). Zij nam ons mee in het verhaal van duurzame loopbanen en het belang van leren om tijdig je resources (je mentale energie, je kennis…) terug aan te vullen. Daarna benadrukte Simon Beausaert (Universiteit Maastricht) in zijn presentatie het belang van informeel leren op de werkvloer en de rol van leerleiderschap om dit te stimuleren. Maaike van Cauwenberghe (Departement WSE) deelde ten slotte de resultaten van de studie waarin aan de hand van customer journeys van verschillende types lerenden hefbomen en drempels voor leren in kaart werden gebracht.

In de namiddag gingen we tijdens een reeks parallelle interactieve workshops aan de slag met thema’s als leergoesting, in-company trajecten in het hoger onderwijs, L&D voor bedrijven, werkplekleren als oriëntatiemiddel… Tijdens de workshops werden interessante instrumenten, kaders en methodieken aangereikt om als opleidingsactor, bedrijf of intermediair aan de slag te gaan met levenslang leren.

Kon je er niet bij zijn? Of heb je de smaak te pakken en heb je zin in meer? Reserveer dan alvast 31 oktober 2023 in je agenda. Op die dag gaat het tweejaarlijks arbeidsmarktsymposium West4Work door in Brugge. En het thema is – natuurlijk – levenslang leren.

Categorieën
Activiteiten Persberichten

Key stakeholderoverleg

Na de officiële lancering van het West-Vlaams Partnerschap Levenslang Leren op 5 oktober 2021, gingen we aan de slag met de opmaak van een jaarprogramma. Dit kreeg vorm op basis van vele gesprekken en een gemeenschappelijke brainstormsessie op 25 oktober 2021. Het resultaat was een programma met een achttal acties, waaronder zowel ideeën voor innovatieve proeftuinen als communicatieacties.

Op vrijdag 25 maart verzamelden de belangrijkste stakeholders van het West-Vlaams Partnerschap Levenslang Leren in het Circular Materials Center in Kortrijk. Tijdens een interactief plenair gedeelte stelden we het jaarprogramma voor en verzamelden reeds heel wat feedback. In het tweede deel van het programma gingen we tijdens parallelelle workshops dieper in op drie belangrijke acties: de leernetwerken; werkplekleren als oriëntatietool, en de interactieve beurs. De ideeën en feedback die we tijdens de workshops verzamelden, worden nu verder verwerkt bij de uitrol van het jaarprogramma.

Categorieën
Activiteiten Persberichten

Sterk partnerschap

Een sterk partnerschap voor een sterke missie

Zo’n ambitieuze missie en doelstellingen kan je onmogelijk alleen realiseren. We hebben in onze provincie al een sterke traditie van samenwerking. Ook voor levenslang leren bouwen we heel bewust verder op die traditie. Door actoren, kennis en middelen samen te brengen, creëren we meer impact en kunnen we acties versnellen en versterken.

In West-Vlaanderen

Zo’n ambitieuze missie en doelstellingen kan je onmogelijk alleen realiseren. We hebben in onze provincie al een sterke traditie van samenwerking. Ook voor levenslang leren bouwen we heel bewust verder op die traditie. Door actoren, kennis en middelen samen te brengen, creëren we meer impact en kunnen we acties versnellen en versterken.