Missie

We willen van
West-Vlaanderen
dé lerende provincie
van Vlaanderen maken.

Het is duidelijk: we hebben in West-Vlaanderen een inhaalbeweging te maken, en snel. We moeten dringend werk maken van een cultuur waarin levenslang leren een reflex wordt in plaats van een opgave. Zodat iedereen in West-Vlaanderen bij blijft, in leven, werk en maatschappij.

We vertalen deze missie in twee strategische doelstellingen:

1. Het ontwikkelen van een breed, aantrekkelijk aanbod van levenslang leren
  • We zorgen voor een betere afstemming tussen de specifieke noden van de arbeidsmarkt en het aanbod van levenslang leren.
  • We stimuleren een vernieuwend lokaal aanbod van levenslang leren.
2. het uitbouwen van een sterk kader voor levenslang leren, gericht op leercultuur en leergoesting

  • We helpen intermediairen en bedrijven professionaliseren op het vlak van leren: detectie van leernoden, kennis van het aanbod, incentives, enz.
  • We promoten en sensibiliseren over het belang van levenslang leren.