Digibanken tegen digitale uitsluiting

Technologie verandert onze samenleving in ijltempo. Maar niet iedereen surft vlot mee op de digitale golf. In 2021 kende 46% van de bevolking een situatie van digitale kwetsbaarheid: 7% gebruikt geen internet en 39% heeft beperkte digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 5 huishoudens met een laag inkomen beschikt niet over een internetverbinding thuis. De toenemende digitalisering van onze maatschappij vertaalt zich niet in een toename van digitale vaardigheden bij de burgers. Vele kwetsbare doelgroepen zoals oudere personen, personen met lage inkomens of personen die laaggeletterd zijn, ondervinden problemen om op de digitale sneltrein te springen. Via digibanken ondersteunt de Vlaamse overheid lokale partnerschappen om het risico op digitale uitsluiting te verkleinen. 

Digibanken zijn locaties in Vlaanderen en Brussel waar mensen terecht kunnen met hun digitale vragen. In een digibank krijg je hulp bij al je digitale vragen en online problemen, kan je opleiding en workshops volgen om jouw online-vaardigheden te ontwikkelen en bij te schaven en krijg je hulp bij online dienstverlening zoals een premie aanvragen. Bepaalde digibanken hebben ook een uitleendienst waar je digitale apparaten zoals laptops kunt uitlenen of laten herstellen. Een digibank is nooit veraf: er zijn er intussen 54, verspreid over 220 Vlaamse en Brusselse gemeentes. 

Met digibanken wil de Vlaamse overheid kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf. Dit project kadert binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Digibanken helpen het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen te verkleinen via 3 doelstellingen:

  1. Gelijke toegang tot digitale technologie door laptops, schermen en andere hardware voorwaardelijk beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld via een uitleendienst.
  2. Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden, bijvoorbeeld door IT-materiaal te herstellen.
  3. Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten zoals de digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, Tax-on-web…

Inmiddels zijn er in West-Vlaanderen 14 Digibanken actief die een betere toegang tot technologie, vorming en begeleiding voor mensen in een kwetsbare positie nastreven. Verschillende organisaties zetten zich in op het vlak van e-inclusie. Het dienstverlenings- en opleidingsaanbod is dan ook heel divers. Om de middenveldactoren zo goed mogelijk te ondersteunen in hun doorverwijsrol, maken POM West-Vlaanderen, Huis van het Leren, Sterk Sociaal Werk  en de West-Vlaamse Digibanken momenteel werk van een Digiwijzer. Deze webtool moet middenveldactoren uit verschillende beleidsdomeinen meer inzicht verschaffen in het ruime opleidings- en dienstverleningsaanbod omtrent digitale inclusie in West-Vlaanderen.

‘Nu kan ik online veel meer’, dat is de boodschap van Gildas, Marc, Caroline en Emine na een bezoek aan een digibank. Het is ook de boodschap van de communicatiecampagne die op maandag 8 mei van start ging. Met de campagne wil de Vlaamse overheid digibanken bekender maken en vooral drempels verlagen om een digibank binnen te stappen. Met echte verhalen, echte situaties en echte gebruikers willen ze volwassen personen in Vlaanderen met een (risico op) digitale achterstand de weg naar de digibanken wijzen.

Op zaterdag 3 juni vindt de ‘Dag van de digibank’ plaats. Op die dag openen de digibanken hun deuren extra wijd. Met de Dag van de digibank kan de doelgroep kennismaken met het aanbod en de werking van de digibanken.