Activeren van een netwerk van mensen en organisaties die van meer (levenslang en levensbreed) leren een gezamenlijke actie maken

We organiseren een tweetal netwerkevents per jaar (voorjaar/najaar) om de stakeholders die actief zijn rond levenslang leren samen te brengen. In een vernieuwend format gaan we in op diverse inhoudelijke thema’s zoals samenwerking met experten en financieringsmogelijkheden voor projecten.

In 2023 werken we samen met West4Work aan een arbeidsmarktcongres rond levenslang leren. 

We willen samen vernieuwende invalshoeken verkennen rond onze gezamenlijke missie, en ideeënuitwisseling en samenwerking stimuleren.

Alle stakeholders die actief zijn rond levenslang leren.

Presentaties netwerkdag 3/10/2022

  • Ans De Vos (AMS & Universiteit Antwerpen): Leren doorheen de loopbaan: inzetbaarheid en veerkracht
  • Simon Beausaert (Universiteit Maastricht):  Levenslang leren ontrafeld: de rol van leerklimaat en cultuur
  • Maaike Van Cauwenberghe (Departement WSE):  Customer journey levenslang leren: een onderzoek naar de persona’s, drempels en hefbomen van burgers met leernood

Klik hier voor de presentatie in PDF

Kelly Lebon (Huis van het Leren) en Laurie Vandenheede (Huis van het Leren)

Klik hier voor de presentatie in PDF

Bert Smits (pedagoog leerexpert en transitiedeskundige, medeoprichter en gedelegeerd bestuurder Schoolmakers cv, voorzitter Mysterie van Onderwijs vzw, medeoprichter en bestuurder Tweeperenboom)

Klik hier voor de presentatie in PDF

Ruben Bruyneel (Stad Kortrijk) en Julie Desmet (vzw Mentor)

Klik hier voor de presentatie in PDF

Jelle Demanet (HITlab (Human Interface Technology Lab) Howest) & Charlotte Larmuseau ( HITlab Howest)

Klik hier voor de presentatie in PDF