Categorieën
Activiteiten Bijleren

Iedereen kan bijleren

Iedereen kan bijleren

Met de campagne iedereenkanbijleren.be willen 38 sectorfondsen en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) werknemers en bedrijven aanzetten om levenslang te leren en hen naar het opleidingsaanbod van de sectorfondsen leiden.

Categorieën
Actieplan Activiteiten

Netwerkdag 3 oktober

Op maandag 3 oktober organiseerde het West-Vlaams Partnerschap Levenslang Leren haar eerste netwerkdag in Brugge. De deelnemers konden zich in de voormiddag laten inspireren door interessante keynotes van onder andere Prof. Ans De Vos (AMS en Universiteit Antwerpen). Zij nam ons mee in het verhaal van duurzame loopbanen en het belang van leren om tijdig je resources (je mentale energie, je kennis…) terug aan te vullen. Daarna benadrukte Simon Beausaert (Universiteit Maastricht) in zijn presentatie het belang van informeel leren op de werkvloer en de rol van leerleiderschap om dit te stimuleren. Maaike van Cauwenberghe (Departement WSE) deelde ten slotte de resultaten van de studie waarin aan de hand van customer journeys van verschillende types lerenden hefbomen en drempels voor leren in kaart werden gebracht.

In de namiddag gingen we tijdens een reeks parallelle interactieve workshops aan de slag met thema’s als leergoesting, in-company trajecten in het hoger onderwijs, L&D voor bedrijven, werkplekleren als oriëntatiemiddel… Tijdens de workshops werden interessante instrumenten, kaders en methodieken aangereikt om als opleidingsactor, bedrijf of intermediair aan de slag te gaan met levenslang leren.

Kon je er niet bij zijn? Of heb je de smaak te pakken en heb je zin in meer? Reserveer dan alvast 31 oktober 2023 in je agenda. Op die dag gaat het tweejaarlijks arbeidsmarktsymposium West4Work door in Brugge. En het thema is – natuurlijk – levenslang leren.

Categorieën
Activiteiten Persberichten

Key stakeholderoverleg

Na de officiële lancering van het West-Vlaams Partnerschap Levenslang Leren op 5 oktober 2021, gingen we aan de slag met de opmaak van een jaarprogramma. Dit kreeg vorm op basis van vele gesprekken en een gemeenschappelijke brainstormsessie op 25 oktober 2021. Het resultaat was een programma met een achttal acties, waaronder zowel ideeën voor innovatieve proeftuinen als communicatieacties.

Op vrijdag 25 maart verzamelden de belangrijkste stakeholders van het West-Vlaams Partnerschap Levenslang Leren in het Circular Materials Center in Kortrijk. Tijdens een interactief plenair gedeelte stelden we het jaarprogramma voor en verzamelden reeds heel wat feedback. In het tweede deel van het programma gingen we tijdens parallelelle workshops dieper in op drie belangrijke acties: de leernetwerken; werkplekleren als oriëntatietool, en de interactieve beurs. De ideeën en feedback die we tijdens de workshops verzamelden, worden nu verder verwerkt bij de uitrol van het jaarprogramma.

Categorieën
Activiteiten Persberichten

Sterk partnerschap

Een sterk partnerschap voor een sterke missie

Zo’n ambitieuze missie en doelstellingen kan je onmogelijk alleen realiseren. We hebben in onze provincie al een sterke traditie van samenwerking. Ook voor levenslang leren bouwen we heel bewust verder op die traditie. Door actoren, kennis en middelen samen te brengen, creëren we meer impact en kunnen we acties versnellen en versterken.

In West-Vlaanderen

Zo’n ambitieuze missie en doelstellingen kan je onmogelijk alleen realiseren. We hebben in onze provincie al een sterke traditie van samenwerking. Ook voor levenslang leren bouwen we heel bewust verder op die traditie. Door actoren, kennis en middelen samen te brengen, creëren we meer impact en kunnen we acties versnellen en versterken.