Uitrollen communicatiecampagne #blijfkennismaken

We lanceren een meerjarige communicatiecampagne. We maken het bestaande aanbod breder bekend via zoveel mogelijk kanalen. Daarnaast bereiden we een innovatief leerbeursconcept voor, bijvoorbeeld voor HR-verantwoordelijken. Stapsgewijs breiden we de campagne uit en betrekken we meer doelgroepen, kanalen en partners. De stichtende leden van het Partnerschap vormen de motor achter de campagne. Andere organisaties worden uitgenodigd om de campagne mee uit te dragen.

We willen  inzicht creëren in opleidingsnoden en -mogelijkheden, begeleidingsnoden en incentives.

Intermediairen en KMO’s.