Incompanytraject Winkelmanagement VIVES

VIVES wil inzetten op meer levenslang leren bij volwassenen in West-Vlaanderen en wil daarom het doelpubliek van haar opleidingen verruimen richting, onder andere, werkenden.

Via dit project heeft VIVES de bestaande graduaatsopleiding Winkelmanagement herwerkt zodat deze zowel didactisch als organisatorisch beter aansluit op de noden van kort- en laaggeschoolde werkenden.

We gingen in gesprek met VIVES over de resultaten van dit project en de lessons learned.   

De opleiding leidt toe naar de functie van leidinggevende in de retail. Werkende cursisten moeten over minstens één jaar relevante ervaring beschikken en moeten een vaste werkgever hebben die bereid is om een mentor aan te duiden. Studenten in de opleiding kunnen uit heel diverse sectoren komen en zowel uit grotere als kleinere winkels. Ze moeten vanaf het tweede jaar van de opleiding een leidinggevende functie kunnen opnemen.

Uit gesprekken met de doelgroep bleek dat vooral volgende drempels een hindernis vormden:

 • Tijd en locatie: de oorspronkelijke opleiding was niet of moeilijk combineerbaar met een voltijdse job
 • Inhoud: de opleidingsinhouden hielden te weinig rekening met de werkervaring van de werkende cursist. Voor veel cursisten is Nederlands niet de moedertaal. Ook hier moest rekening mee gehouden worden
 • Motivatie en studievaardigheden: de doelgroep heeft vaak geen diploma secundair onderwijs. Velen hebben negatieve ervaringen met onderwijs en hebben nooit de kans gehad om een positieve studiehouding te ontwikkelen.

We hebben een gevarieerde planning uitgewerkt die fysieke contactmomenten op de campus combineert met een online aanbod. Bij het plannen van het uurrooster hebben we rekening gehouden met de specifieke context van de retail. Op dinsdag en donderdag zijn er bijvoorbeeld vaak minder klanten, daarom werden de lessen op één van die dagen gepland.   

Het invoeren van een intakegesprek om zicht te krijgen op ICT- en planningsvaardigheden alsook motivatie bleek een grote meerwaarde. Dankzij het intakegesprek startten studenten beter voorbereid aan de opleiding. Docenten weten op hun beurt waar ze aandacht aan moeten besteden en ze kunnen remediëren waar nodig. Deze begeleiding op maat is tijdsintensief maar levert wel goede resultaten op.

De leergemeenschappen bestaan uit vertegenwoordigers van het werkveld en het onderwijsveld. Concreet voor dit project gaat het over:

 • De sectorfederatie COMEOS: deze partner speelt een belangrijke rol in de communicatie naar werkgevers. Zij kunnen werkgevers overtuigen van het belang van levenslang leven op lange termijn.
 • Enkele werkgevers van onze cursisten: Colruyt Group, Kwantum en Bestseller. De bedrijven daagden ons uit om de trajecten actueel en futureproof te maken en leveren heel wat nuttige input om het programma haalbaar te maken voor de deelnemers
 • VIVES hogeschool zelf, waarbij zowel studenten als opleidingshoofden, docenten en projectcoördinatoren aan de leergemeenschap bijdragen.
 • Werken met een leergemeenschap is een goede manier om een curriculum te ontwikkelen in cocreatie met het werkveld. De samenstelling is cruciaal: zorg dat de verschillende stakeholders vertegenwoordigd zijn. 
 • Werkgevers overtuigen om hun medewerkers opleiding te laten volgen neemt veel tijd in beslag. Hen opbellen en een afspraak maken voor een online gesprek met presentatie levert de beste resultaten op. 
 • Een goede screening van studenten is noodzakelijk. De informatie die we uit intakegesprekken verkrijgen is een meerwaarde om studenten gericht te coachen. 
 • Zij-instromers zijn een heel andere doelgroep dan generatiestudenten. Vertrek vanuit je doelgroep, laat bestaande opleidingen los en durf maatwerk aan te bieden. Zorg dat je kennis hebt van de sector en je een klankbord vindt in de sector.    
 • Stem je communicatie en administratieve processen beter af op deze doelgroep. De communicatie vanuit de hogescholen is momenteel nog sterk gericht op  generatiestudenten die de overstap maken vanuit het secundair onderwijs. VIVES wil haar initiatieven o.v.v. levenslang leren meer in de kijker zetten en haar communicatie beter afstemmen op doelgroepen zoals bijvoorbeeld zij-instromers.  
 • Voor werkgevers is het een aandachtspunt om een goede mentor te kiezen die dicht bij de student staat. Geef hen de tijd om te coachen. VIVES geeft meerdere keren per jaar mentoren de kans om een mentoropleiding te volgen.
 • Het opleiden van medewerkers op alle niveaus moet een strategische keuze zijn. Zorg dat een opleidingsbeleid is ingebed in de organisatie of maak er een prioriteit van.
 • Bepaal je doelgroep in de organisatie en durf het aantal studenten per jaar te beperken. Vraag aan werknemers zich kandidaat te stellen, zo kan je iets objectiever selecteren. Het levert jou gemotiveerde kandidaten op die het volhouden. 
 • Zet de quote: “wat als hij opgeleid is en vertrekt” uit je hoofd. Een werknemer die door zijn werkgever gestimuleerd wordt tot leren zal niet vertrekken. Investeren in personeel is essentieel voor een bedrijf of een organisatie.

 

We bevelen de overheid aan om het aanbod van financiële incentives enerzijds te vereenvoudigen en anderzijds overzichtelijk en transparant te communiceren naar werkgevers. Dit laatste geldt ook voor de sectorfederaties.

Bekijk in deze filmpjes getuigenissen van studenten en docenten:
Meer weten over het project? Lees er alles over in dit magazine!