De drie rollen voor het West-Vlaams Partnerschap voor Levenslang Leren

Innoveren

We zetten zelf innovatieve projecten op die bijdragen aan de strategische doelstellingen.

Verbinden

We maken werk van verbinding: we streven naar nog meer samenwerking, afstemming en kennisdeling.

Versterken

We promoten en versterken graag initiatieven van anderen rond levenslang leren.