Experttalks

Versnippering van allerlei maatregelen en programma’s zorgen ervoor dat het aanbod levenslang leren en de incentives onvoldoende gekend zijn. Samen met andere organisaties, zoals Voka, VDAB en opleidingsverstrekkers, willen we intermediairen en KMO’s hierover beter informeren en hen meteen ook sensibiliseren om meer in te zetten op levenslang leren.

Via deze tussenstap willen we zorgen dat burgers/werknemers gemotiveerd, correct geïnformeerd en gericht doorverwezen kunnen worden bij leernoden of -vragen.

  • Intermediairen die werken met kwetsbare groepen, want deze laatste blijken het minst overzicht te hebben van opleidingsmogelijkheden en hebben het meest begeleiding nodig bij het kiezen van een opleiding.
  • KMO’s (die nog geen uitgebouwd L&D-beleid hebben); opleiden kan voor hen een middel zijn om (kwetsbare) mensen op een duurzame manier te activeren en tewerk te stellen.