Key stakeholderoverleg

Na de officiële lancering van het West-Vlaams Partnerschap Levenslang Leren op 5 oktober 2021, gingen we aan de slag met de opmaak van een jaarprogramma. Dit kreeg vorm op basis van vele gesprekken en een gemeenschappelijke brainstormsessie op 25 oktober 2021. Het resultaat was een programma met een achttal acties, waaronder zowel ideeën voor innovatieve proeftuinen als communicatieacties.

Op vrijdag 25 maart verzamelden de belangrijkste stakeholders van het West-Vlaams Partnerschap Levenslang Leren in het Circular Materials Center in Kortrijk. Tijdens een interactief plenair gedeelte stelden we het jaarprogramma voor en verzamelden reeds heel wat feedback. In het tweede deel van het programma gingen we tijdens parallelelle workshops dieper in op drie belangrijke acties: de leernetwerken; werkplekleren als oriëntatietool, en de interactieve beurs. De ideeën en feedback die we tijdens de workshops verzamelden, worden nu verder verwerkt bij de uitrol van het jaarprogramma.