Uitbouw van een satellietenmodel in de Westhoek

De uitbouw van een satellietenmodel als stimulans voor levenslang leren in de Westhoek. We gaan aan de slag met het satellietenmodel in de Westhoek met als doel meer in te spelen op lokale noden én aandacht te hebben voor maatschappelijke thema’s zoals armoede, mobiliteit, sociaal isolement/gemeenschappelijk ruimtegebruik of kwetsbaar werknemerschap.

Door de focus op levensbreed leren verhogen we de regionale leercultuur. We zien dit als hefboom voor bijvoorbeeld meer levenslang leren in werkverband of in een latere levensfase. Zo kunnen we een kentering brengen in de lage deelnamecijfers en het beperkte aanbod aan volwasseneneducatie in de Westhoek.

De focus op innovatieve leervormen voor diverse doelgroepen moet ervoor zorgen dat we een ruimer netwerk aan partners kunnen warm maken om in te zetten op leren. De lokale besturen in het bijzonder hebben een belangrijke rol te spelen in het aanwakkeren van de lokale leergoesting.