Oproep leerecosystemen: dien in als (kleine) stad of gemeente!

Met de oproep Leerecosystemen wil Europa WSE de leercultuur in Vlaanderen bevorderen en een overgang maken naar een lerende samenleving. “Leerecosystemen” dienen hierbij als hefboom door jong en oud echte leerervaringen te bieden, in het dagdagelijkse leven, waardoor ze kansen krijgen om hun passies en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Het doel van de oproep is om deze contexten (in het dagelijkse leven) waarin geleerd wordt, te doen toenemen en te versterken. Het gaat dus over nieuwe en bestaande initiatieven. Uiteindelijk wil men de leergoesting stimuleren en de lokale deelname aan levenslang leren bevorderen.

De oproep bestaat uit twee openstaande deel-oproepen, gelinkt aan 2 fases bij het opzetten van zo’n leerecosysteem. In fase 1 (oproep 66) geef je het partnerschap vorm, is er ruimte om je te organiseren als een effectief netwerk en worden o.a. de scope en doelgroep van de acties bepaald alsook de eerste experimenten uitgevoerd. In fase 2 (oproep 65) breng je met het netwerk acties binnen het leerecosysteem in de praktijk.

Al ligt het niet meteen voor de hand, toch kunnen lokale besturen bij deze oproep wel degelijk een belangrijke en zelfs essentiële rol spelen. Als (kleine) stad of gemeente heb je immers een goed (over)zicht op de lokale initiatieven die kunnen dienen als “levensechte” context voor talentontwikkeling. Maar ook op initiatieven die zelf zo’n context kunnen vormen, bijvoorbeeld door de diensten die je levert aan de inwoners.

Meer info over de openstaande oproepen vind je op de website van Europa WSE. De volgende ronde voor indiening in fase 2 sluit op 30/06/2024. De volgende (en laatste) ronde voor indiening in fase 1 sluit op 30/11/2024.

Heb je vragen? Heb je een projectidee, of ben je op zoek naar partners? Aarzel dan niet om het partnerschap te contacteren. We helpen je graag op weg.