We leven in een wereld die volop in verandering is. Zowel op het werk als in onze vrije tijd worden we geconfronteerd met innovaties, nieuwe toepassingen, technologie… Het vraagt een groot aanpassingsvermogen om hier mee om te gaan en ‘mee’ te zijn.

Je aanpassen betekent nieuwe dingen leren. En dat is nodig, een leven lang. Alleen zijn we daar in West-Vlaanderen nog niet altijd even sterk in. We voelen de nood niet altijd, of ervaren heel wat drempels om met dat leren aan de slag te gaan.

Opleidingsorganisatie, arbeidsmarktactoren, sociale partners, welzijns-organisaties, overheden… allemaal hebben we onze rol te spelen om de West-Vlaming mee te krijgen op het pad naar levenslang leren. Met het West-Vlaams Partnerschap Levenslang Leren willen we deze organisaties met elkaar verbinden en samenwerking stimuleren. Zodat we er samen nóg beter in slagen om volwassenen mee te krijgen in het verhaal van levenslang leren. Zodat iedereen in West-Vlaanderen blijft kennis maken.

Voor je agenda

Er zijn momenteel geen evenementen.

Berichten