Samen met het Vlaams Partnerschap

Het West-Vlaams Partnerschap werkt voor en in West-Vlaanderen, maar doet dat uiteraard in afstemming en wisselwerking met het Vlaams Partnerschap Levenslang Leren.

Vanuit onze scope en onze drie rollen helpen we mee de ambitie realiseren van het Vlaams Partnerschap Levenslang Leren om van Vlaanderen een lerende samenleving te maken:

  • We pikken via ons netwerk snel signalen vanop het terrein op en spelen die door aan Vlaanderen; omgekeerd zorgen we mee voor een vlotte doorstroming van informatie van Vlaanderen naar de lokale actoren.
  • We volgen de uitrol van het Vlaams actieplan in West-Vlaanderen op en kijken hoe de Vlaamse en West-Vlaamse acties elkaar kunnen versterken.
  • We testen nieuwe acties op het terrein uit en delen de opgedane kennis en ervaringen met Vlaanderen.

Zo kan het West-Vlaams Partnerschap Levenslang Leren bijdragen tot het uitrollen en waar nodig bijsturen van het Vlaams beleidskader. We doen dit vanuit de praktijk, op basis van de signalen die we ontvangen van de partners die zich engageren binnen het Partnerschap.