Categorieën
Nieuws Uncategorized

Nieuwe uitdaging Kelly Lebon

Maak kennis met Kelly Lebon, coördinator Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen bij Departement WSE

Kelly Lebon verliet in september Huis van het Leren om aan de slag te gaan als Coördinator Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen bij Departement WSE. We polsten naar haar eerste indrukken.

Wat heeft je ertoe aangezet om op zoek te gaan naar een nieuwe job?

Ik was eigenlijk niet op zoek naar een nieuwe job. Iedereen die mij professioneel kent, weet dat ik mijn job bij Huis van het Leren met heel veel liefde heb gedaan en de organisatie een warm hart toedraag. Toen de mogelijkheid zich voordeed om coördinator te worden van het Expertisecentrum, besloot ik die toch met beide handen aan te grijpen. Ik heb altijd met mijn twee voeten in het werkveld gestaan, de beleidswereld was voor mij grotendeels onontgonnen terrein. Deze job is voor mij een uitgelezen kans om mijn eigen leerreis verder te zetten en te blijven groeien. 

Waar zie je gelijkenissen en verschillen tussen jouw job bij Huis van het Leren en WSE?

Binnen mijn job in Huis van het Leren was ik vaak bezig rond de praktische organisatie van het vzw-gegeven en projectbeheer. Nu is er wat meer ruimte om met inhoudelijke thema’s bezig te zijn. Dat was ook mijn voornaamste drijfveer om deze uitdaging aan te gaan.

Een overeenkomst tussen mijn huidige positie en mijn voormalige rol bij Huis van het Leren is de zoektocht naar een duidelijke identiteit, toen voor het Huis, nu voor het Expertisecentrum. Dit is een oefening die balanceert tussen autonomie en verbondenheid met het werkveld, wat absoluut verrijkend en bevredigend is, net zoals het was bij Huis van het Leren.

Wat deze nieuwe job extra boeiend maakt, is de synergie tussen mijn werkervaring in het werkveld en de wereld van beleid, en dit geldt in beide richtingen.

Wat mis je (niet)?

Ik stond mee aan de wieg van Huis van het Leren, dus ik kende zowel de organisatie als de collega’s door en door. Dat heeft een aantal valkuilen naar groeikansen voor mezelf toe, maar het maakt tegelijkertijd dat je heel snel kan denken, oplossingen kan genereren en personeel op basis van talenten en groeipotentieel kan inzetten. Nu ben ik een nieuwkomer, binnen een gigantisch grote organisatie, dat vergt wel een mentale aanpassing.

Die grote organisatie heeft dan weer als voordeel dat ik mij kan focussen op de inhoud. Er is een eigen IT-, personeels-, financiële-… dienst. Iets wat voorheen geïntegreerd was in mijn functie als coördinator.

Kwam je al voor verrassingen te staan?

De grootste verrassing voor mij is de vaststelling dat of je nu in een grote organisatie werkt of een kleine vzw, er toch vaak gelijkaardige uitdagingen zijn. Dan denk ik aan kennisborging en -deling, zorgen voor voldoende flexibiliteit en tegelijkertijd ook verbinding creëren.  

Allemaal uitdagingen waar ik graag mijn schouders mee onder zet.

 

Kelly in haar nieuwe werkomgeving.
Categorieën
Nieuws

Nooit te oud om te leren

Nooit te oud om te leren

Op 11 september begon Heidi Nemegeer (47) aan haar derde en laatste jaar graduaat accounting administration aan Howest in Brugge. Daarvoor haalde ze ook al het diploma apotheekassistent aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Scala. En zeggen dat Heidi op haar zeventiende van school ging zonder diploma.

Lees het verhaal van Heidi in onderstaand artikel.

Categorieën
Nieuws

Portaalsite Vlaams partnerschap LLL

Portaalwebsite Vlaams partnerschap LLL

De portaalwebsite Levenslang Leren fungeert als een knooppunt van informatie en inspiratie rond levenslang leren in Vlaanderen. Verhalen en getuigenissen uit het dagelijkse leven, interessante cijfers en feiten, verhelderende onderzoeksresultaten en adviesrapporten, en een overheidsbrede inventaris van relevante platformen, maatregelen en websites in Vlaanderen dragen daaraan bij.

Daarnaast vormt de portaalwebsite eveneens het startpunt voor partners en actoren om aan de slag te gaan met levenslang leren. Dankzij hun unieke positie in het veld bereiken zij diverse burgers en ondernemingen. Zij zijn het best geplaatst om burgers te begeleiden in hun stappen richting levenslang leren. Via de website reiken we deze partners bruikbare informatie, inspiratie en ondersteuning aan om levenslang leren in Vlaanderen verder uit te dragen.

Al deze informatie wordt voortaan ontsloten via één portaalwebsite, in beheer van het expertisecentrum innovatieve leerwegen. De portaalwebsite is een levend platform dat de komende weken en maanden zal blijven groeien.