Categorieën
Nieuws

Oproep Leerecosystemen: dien in als (kleine) stad of gemeente!

Oproep leerecosystemen: dien in als (kleine) stad of gemeente!

Met de oproep Leerecosystemen wil Europa WSE de leercultuur in Vlaanderen bevorderen en een overgang maken naar een lerende samenleving. “Leerecosystemen” dienen hierbij als hefboom door jong en oud echte leerervaringen te bieden, in het dagdagelijkse leven, waardoor ze kansen krijgen om hun passies en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Het doel van de oproep is om deze contexten (in het dagelijkse leven) waarin geleerd wordt, te doen toenemen en te versterken. Het gaat dus over nieuwe en bestaande initiatieven. Uiteindelijk wil men de leergoesting stimuleren en de lokale deelname aan levenslang leren bevorderen.

De oproep bestaat uit twee openstaande deel-oproepen, gelinkt aan 2 fases bij het opzetten van zo’n leerecosysteem. In fase 1 (oproep 66) geef je het partnerschap vorm, is er ruimte om je te organiseren als een effectief netwerk en worden o.a. de scope en doelgroep van de acties bepaald alsook de eerste experimenten uitgevoerd. In fase 2 (oproep 65) breng je met het netwerk acties binnen het leerecosysteem in de praktijk.

Al ligt het niet meteen voor de hand, toch kunnen lokale besturen bij deze oproep wel degelijk een belangrijke en zelfs essentiële rol spelen. Als (kleine) stad of gemeente heb je immers een goed (over)zicht op de lokale initiatieven die kunnen dienen als “levensechte” context voor talentontwikkeling. Maar ook op initiatieven die zelf zo’n context kunnen vormen, bijvoorbeeld door de diensten die je levert aan de inwoners.

Meer info over de openstaande oproepen vind je op de website van Europa WSE. De volgende ronde voor indiening in fase 2 sluit op 30/06/2024. De volgende (en laatste) ronde voor indiening in fase 1 sluit op 30/11/2024.

Heb je vragen? Heb je een projectidee, of ben je op zoek naar partners? Aarzel dan niet om het partnerschap te contacteren. We helpen je graag op weg.

Categorieën
Nieuws

Maak kennis met de co-coördinatoren van Huis van het Leren

Maak kennis met Charlotte en Mira, co-coördinatoren van Huis van het Leren

Welke ervaring hebben jullie binnen Huis van het Leren?

Charlotte: Ik werk dit jaar net 10 jaar bij Huis van het Leren (gestart bij Comenes in 2014) en ik heb daardoor de organisatie zien veranderen en groeien tot wat ze vandaag is. Ik heb ervaring als leerloopbaanbegeleider, maar nam ook de rol op van projectleider in het Erasmus+ project ADEIGUS en het ESF-project BIKO WEST.

Mira: Ik ben in 2016 gestart als leerloopbaanbegeleider tijdens de zwangerschapsvervanging van onze vorige coördinator Kelly. Ik was meteen verkocht voor de functie: de combinatie van de wereld van opleiding met het contact met volwassenen, het werken voor en met een diverse doelgroep, … Op organisatieniveau ondersteunde ik de administratie in het kader van VDAB-samenwerkingen, alsook hielp ik bij het uitwerken van een kwaliteitsbeleid.

Jullie hebben recent de overstap gemaakt naar co-coördinator Huis van het Leren. Wat zijn jullie eerste indrukken?

Mira: Het is tot nu toe een hectische en boeiende periode geweest. Ik was zeer goed op de hoogte van onze basisdienstverlening van Leerwinkel en wist welke projecten we met Huis van het Leren ondernemen, maar het was tot nu toe wel wat mijn weg zoeken in het organisatiemanagement. Bovendien zal één van onze projecten waar we heel hard in geloven, met name “Learning Inside Out” (LIO) – in dit project wordt leerloopbaanbegeleiding in de gevangenis aangeboden- , stoppen omdat de projectmiddelen aflopen. Momenteel zijn we via politieke weg aan het proberen om dit project alsnog verder te zetten; dat gebeurde onder meer tijdens een hoorzitting voor de commissie Onderwijs op 14 december 2023. Dat is ook een nieuwe wereld die voor me opengaat. Intussen ben ik heel blij dat we als co-coördinatoren verder aan de slag kunnen.

Charlotte: Ik kom net terug na zwangerschapsverlof, dus het is sowieso wat inwerken. Ik ben dan ook blij dat we dit als co-coördinator opnemen en dat Mira ondertussen al wat ingewerkt is. Huis van het Leren is een organisatie die, naast de basisdienstverlening van Leerwinkel, werkt rond levenslang leren, wat een zeer ruim thema is en dus ook een variëteit aan projecten met zich meebrengt. Het vraagt dus wat tijd om overal in mee te zijn. Daarnaast is alles rond personeelsplanning, financiering, boekhouding en dagelijks beheer nieuw voor ons beiden. Gelukkig kunnen we rekenen op ons team, op elkaar en op onze partners om onze weg hierin te zoeken.

Waarop willen jullie in 2024 focussen binnen Huis van het Leren?

Charlotte: 2023 was voor onze organisatie een pittig jaar. Onze teamsamenstelling heeft grote wijzigingen ondergaan en we hebben een nieuw, jong team op dit moment. In 2024 willen we dus zeker investeren in teamcohesie en interne vorming voor de leerloopbaanbegeleiders. Daarnaast willen we verder werken aan de structurele verankering van Leerwinkels, alsook alles inzetten om het LIO-project te behouden. Het verderzetten van de huidige projecten en ons netwerk verder uitbouwen in functie van toekomstige projecten rond levenslang leren blijven uiteraard ook belangrijke punten.

Mira: Ik kon het niet beter formuleren. We hebben eenzelfde missie voor het komende jaar.

Hoe zien jullie de samenwerking als co-coördinator?

Mira: Ik kijk alleen maar positief naar deze samenwerking. Hoewel het soms zoeken zal zijn, toont de eerste maand al dat we elkaar ook als co-coördinator vlot vinden. We hebben vertrouwen in elkaar en het sterkt ons dat we niet alleen staan om beslissingen te nemen.

Charlotte: Co-coördinatorschap komt inderdaad niet vaak voor, maar zelf zie ik alleen maar voordelen. Huis van het Leren is een provinciale organisatie, waardoor het evident is om enkele verantwoordelijkheden en projecten regionaal onder elkaar te verdelen. Ik werk al lang samen met Mira, we kennen elkaars sterktes en vullen elkaar aan waar nodig. Natuurlijk zal het in het begin wat zoeken zijn, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit zonder problemen zal lukken. We zijn elkaars back-up zodat een goede dienstverlening alsook vlotte bereikbaarheid voor onze partners kan worden gegarandeerd. 

Waar zijn jullie trots op?

Charlotte: Zoals reeds gezegd, heb ik Huis van het Leren zien groeien tot de organisatie die ze vandaag is. We hebben dit te danken aan onze vorige coördinator Kelly Lebon. Ik ben dus in eerste plaats zeer trots op Kelly en op wat ze voor onze organisatie heeft betekend, maar ook op alle (ex)-collega’s die zich dagelijks inzetten voor onze partners en onze klanten. Mira en ikzelf kunnen verder bouwen aan een vzw met een sterk netwerk en een groot aantal tools die door diverse projecten heen werden ontwikkeld. Daar kan ik alleen maar trots op zijn!

Mira: ik kan me hier alleen op aansluiten. Ik ben nog steeds trots om bij Huis van het Leren te mogen werken. Wat we dagelijks realiseren voor volwassenen met een leervraag, voor levenslang leren, maakt me na al die jaren nog steeds fier.

Categorieën
Nieuws Uncategorized

Nieuwe uitdaging Kelly Lebon

Maak kennis met Kelly Lebon, coördinator Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen bij Departement WSE

Kelly Lebon verliet in september Huis van het Leren om aan de slag te gaan als Coördinator Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen bij Departement WSE. We polsten naar haar eerste indrukken.

Wat heeft je ertoe aangezet om op zoek te gaan naar een nieuwe job?

Ik was eigenlijk niet op zoek naar een nieuwe job. Iedereen die mij professioneel kent, weet dat ik mijn job bij Huis van het Leren met heel veel liefde heb gedaan en de organisatie een warm hart toedraag. Toen de mogelijkheid zich voordeed om coördinator te worden van het Expertisecentrum, besloot ik die toch met beide handen aan te grijpen. Ik heb altijd met mijn twee voeten in het werkveld gestaan, de beleidswereld was voor mij grotendeels onontgonnen terrein. Deze job is voor mij een uitgelezen kans om mijn eigen leerreis verder te zetten en te blijven groeien. 

Waar zie je gelijkenissen en verschillen tussen jouw job bij Huis van het Leren en WSE?

Binnen mijn job in Huis van het Leren was ik vaak bezig rond de praktische organisatie van het vzw-gegeven en projectbeheer. Nu is er wat meer ruimte om met inhoudelijke thema’s bezig te zijn. Dat was ook mijn voornaamste drijfveer om deze uitdaging aan te gaan.

Een overeenkomst tussen mijn huidige positie en mijn voormalige rol bij Huis van het Leren is de zoektocht naar een duidelijke identiteit, toen voor het Huis, nu voor het Expertisecentrum. Dit is een oefening die balanceert tussen autonomie en verbondenheid met het werkveld, wat absoluut verrijkend en bevredigend is, net zoals het was bij Huis van het Leren.

Wat deze nieuwe job extra boeiend maakt, is de synergie tussen mijn werkervaring in het werkveld en de wereld van beleid, en dit geldt in beide richtingen.

Wat mis je (niet)?

Ik stond mee aan de wieg van Huis van het Leren, dus ik kende zowel de organisatie als de collega’s door en door. Dat heeft een aantal valkuilen naar groeikansen voor mezelf toe, maar het maakt tegelijkertijd dat je heel snel kan denken, oplossingen kan genereren en personeel op basis van talenten en groeipotentieel kan inzetten. Nu ben ik een nieuwkomer, binnen een gigantisch grote organisatie, dat vergt wel een mentale aanpassing.

Die grote organisatie heeft dan weer als voordeel dat ik mij kan focussen op de inhoud. Er is een eigen IT-, personeels-, financiële-… dienst. Iets wat voorheen geïntegreerd was in mijn functie als coördinator.

Kwam je al voor verrassingen te staan?

De grootste verrassing voor mij is de vaststelling dat of je nu in een grote organisatie werkt of een kleine vzw, er toch vaak gelijkaardige uitdagingen zijn. Dan denk ik aan kennisborging en -deling, zorgen voor voldoende flexibiliteit en tegelijkertijd ook verbinding creëren.  

Allemaal uitdagingen waar ik graag mijn schouders mee onder zet.

 

Kelly in haar nieuwe werkomgeving.
Categorieën
Nieuws

Nooit te oud om te leren

Nooit te oud om te leren

Op 11 september begon Heidi Nemegeer (47) aan haar derde en laatste jaar graduaat accounting administration aan Howest in Brugge. Daarvoor haalde ze ook al het diploma apotheekassistent aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Scala. En zeggen dat Heidi op haar zeventiende van school ging zonder diploma.

Lees het verhaal van Heidi in onderstaand artikel.

Categorieën
Nieuws

Portaalsite Vlaams partnerschap LLL

Portaalwebsite Vlaams partnerschap LLL

De portaalwebsite Levenslang Leren fungeert als een knooppunt van informatie en inspiratie rond levenslang leren in Vlaanderen. Verhalen en getuigenissen uit het dagelijkse leven, interessante cijfers en feiten, verhelderende onderzoeksresultaten en adviesrapporten, en een overheidsbrede inventaris van relevante platformen, maatregelen en websites in Vlaanderen dragen daaraan bij.

Daarnaast vormt de portaalwebsite eveneens het startpunt voor partners en actoren om aan de slag te gaan met levenslang leren. Dankzij hun unieke positie in het veld bereiken zij diverse burgers en ondernemingen. Zij zijn het best geplaatst om burgers te begeleiden in hun stappen richting levenslang leren. Via de website reiken we deze partners bruikbare informatie, inspiratie en ondersteuning aan om levenslang leren in Vlaanderen verder uit te dragen.

Al deze informatie wordt voortaan ontsloten via één portaalwebsite, in beheer van het expertisecentrum innovatieve leerwegen. De portaalwebsite is een levend platform dat de komende weken en maanden zal blijven groeien.