Biko West

Het ESF project Biko West is een samenwerkingsverband tussen Huis van het Leren vzw, CVO MIRAS, Felies vzw, De Blauwe Lelie vzw, Effect vzw, Talternatief vzw, Mentor vzw en Argos vzw om kwetsbare volwassenen te begeleiden voor, tijdens en na het opleidingstraject ‘kinderbegeleider baby’s peuters’. 

We proberen zo de instroom naar de functie te stimuleren en te versterken en te beantwoorden aan het knelpuntkarakter van dit beroep. Het project is actief in Kortrijk, Brugge en Ieper.

 1. Voor de opstart: We brengen mogelijke drempels in kaart die het succesvol afwerken van het opleidingstraject kunnen belemmeren en proberen hier reeds oplossingen voor te vinden. Het gaat daarbij om:
  • Randvoorwaarden: huisvesting, mobiliteit, financiële situatie, kinderopvang eigen kinderen, netwerk, of andere persoonlijke redenen
  • Zicht op de opleiding en toekomstig werkveld: exploratie van het beroep kinderbegeleider baby’s peuters en het opleidingstraject helpen om motivatie te vinden voor het traject.
  • Vaardigheden: digitale vaardigheden, studievaardigheden, talenkennis, arbeidsmarktattitudes, … kunnen de deelnemer belemmeren in het succesvol maken van een traject.…
 2. Tijdens het opleidingstraject: deelnemers worden ondersteund via workshops en individuele begeleiding door het partnerschap om drempels weg te werken. Het gaat daarbij om workshops rond leren leren, digitale vaardigheden, arbeidsmarktattitudes, taalcoaching, … Maar ook individuele ondersteuning tijdens het werkplekleren en de opleiding rond de randvoorwaarden en versterken van vaardigheden.
 3. Na de opleiding: er wordt 6 maanden nazorg voorzien in sollicitatie coaching en ondersteuning tijdens werk om een duurzame tewerkstelling mogelijk te maken.
 • Huis van het Leren vzw neemt de promotorrol in en coördineert het project. Daarnaast voorziet ze via de basiswerking Leerwinkel in de screening, opvolging van de deelnemers en buddy rol. Leerwinkel organiseert ook de ondersteunende workshops rond leren leren.
 • De school CVO Miras voorziet in het opleidingstraject.
 • De werkplekpartners Felies vzw, De Blauwe Lelie vzw, Effect vzw en TAlternatief vzw nemen de rol op van werkplekcoach waarbij ze hun expertise met kwetsbare doelgroepen delen met kinderopvanginitiatieven. Daarnaast nemen Felies vzw en De Blauwe Lelie vzw ook een buddy rol in voor de kwetsbare deelnemers.
 • Mentor vzw en Argos vzw zetten hun expertise in rond arbeidsmarktcoaching en taalcoaching. Daarnaast voorzien zij ook de nazorg van de deelnemers.

Kwetsbare volwassenen, met interesse in een job als kinderbegeleider baby’s-Peuters, voor wie de stap naar een opleidingstraject / de arbeidsmarkt te groot is en die extra ondersteuning kunnen gebruiken omwille van de vele drempels waarmee ze te maken krijgen.

 • Een goede werk- en opleidingsexploratie zorgen voor gemotiveerde deelnemers.
 • Niet alle drempels kunnen tijdens het opleidingstraject overwonnen worden om het traject succesvol te maken.
 • Werkplekken moeten beter ondersteund worden in hun opleidingsrol op de werkvloer en moeten meer middelen krijgen om dit mogelijk te maken.
 • Een cursist heeft nood aan een vertrouwenspersoon/buddy tijdens het opleidingstraject om te ondersteunen in de randvoorwaarden
 • Er is nood aan workshops waarin ondersteuning geboden wordt rond leren leren, arbeidsmarktattitudes, …
 • De ondersteuning na de opleiding via sollicitatie coaching en nazorg wordt als zeer waardevol ervaren.
 • Aandacht besteden aan de randvoorwaarden alvorens levenslang leren mogelijk is.
 • Aandacht voor werkplekken/stageplaatsen die de rol van mentor moeten opnemen: hen hierin beter ondersteunen vanuit de scholen en middelen en ruimte voorzien om deze rol op te nemen om als goede mentor te kunnen optreden.
Proclamatie Ieper 26/06/2023 - v.l.n.r.: Maya Argos VZW, Steven, 4 cursisten, Lise en Laura VZW Felies