Samenwerken met het Vlaams Partnerschap en (initiatieven van) andere provincies

We organiseren structureel wisselwerking met het Vlaams Partnerschap. We delen ook kennis en expertise met andere provincies en regio’s (Vlaams en internationaal), en kijken om samen fondsen te werven via Europese programma’s.

Door deze wissel- en samenwerking willen we de resultaten op het terrein van de acties uit zowel het West-Vlaams als het Vlaams Actieplan levenslang leren versterken. We willen meteen ook de typische West-Vlaamse context in Vlaanderen onder de aandacht brengen.

Het Vlaamse Partnerschap (expertisecentrum ‘Innovatieve Leerwegen’), en diverse partners uit andere provincies en regio’s, zoals APPèl van de Provincie Antwerpen.