Hoe kan jij je engageren?

Maak deel uit van ons partnerschap

Iedereen die in West-Vlaanderen het belang van levenslang leren erkent en dit met ons mee wil uitdragen, kan aansluiten bij ons Partnerschap: aanbieders, toeleiders en intermediairen, burgers, verenigingen, werkgevers, werknemers, studenten, enz. We nodigen je graag uit voor onze activiteiten, willen je mening horen, praktijkervaringen delen, je inspireren en geïnspireerd worden door jou.

Zet actie op in het kader van ons actieplan

Passen je bestaande acties bij een van onze strategische doelstellingen, werk je rond deze acties al met meerdere partners samen en ben je bereid om je ervaringen en resultaten te delen met het Partnerschap? Koppel je acties dan aan ons Actieplan!

Of heb je innovatieve projectideeën? Nog beter! Hoe kunnen we samenwerken en de missie voor West-Vlaanderen sneller realiseren? 

Draag mee de boodschap uit

Download hier het vignet van #blijfkennismaken voor eigen gebruik.