Portaalwebsite Vlaams partnerschap LLL

De portaalwebsite Levenslang Leren fungeert als een knooppunt van informatie en inspiratie rond levenslang leren in Vlaanderen. Verhalen en getuigenissen uit het dagelijkse leven, interessante cijfers en feiten, verhelderende onderzoeksresultaten en adviesrapporten, en een overheidsbrede inventaris van relevante platformen, maatregelen en websites in Vlaanderen dragen daaraan bij.

Daarnaast vormt de portaalwebsite eveneens het startpunt voor partners en actoren om aan de slag te gaan met levenslang leren. Dankzij hun unieke positie in het veld bereiken zij diverse burgers en ondernemingen. Zij zijn het best geplaatst om burgers te begeleiden in hun stappen richting levenslang leren. Via de website reiken we deze partners bruikbare informatie, inspiratie en ondersteuning aan om levenslang leren in Vlaanderen verder uit te dragen.

Al deze informatie wordt voortaan ontsloten via één portaalwebsite, in beheer van het expertisecentrum innovatieve leerwegen. De portaalwebsite is een levend platform dat de komende weken en maanden zal blijven groeien.