Podcast Ligo

Geletterdheid is een vrij onbekend, maar wel zeer actueel thema. Maar liefst 1 op 7 Vlamingen heeft het moeilijk met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Een schoolrapport lezen, betalen met de telefoon of formulieren invullen voor het werk is voor deze mensen niet evident. Toch is laaggeletterdheid niet zo bekend bij het grote publiek. Daarom sloegen CBE Ligo Brugge-Oostende-Westhoek en CBE Ligo Midden- en Zuid-West-Vlaanderen de handen in elkaar om een podcast over het thema te maken. Ze krijgen hierbij de steun van de Provincie West-Vlaanderen.

Ligo, Centra voor Basiseducatie is een netwerk van 13 Ligo-centra in Vlaanderen en Brussel. Met leertrajecten op maat ondersteunt Ligo laaggeletterde volwassenen zodat ze sterker staan in de maatschappij. “Daarnaast neemt Ligo ook een sensibiliserende rol op”, zegt Tine Baert, algemeen directeur van Ligo Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. “We willen de maatschappij bewust maken van de problematiek rond laaggeletterdheid en de impact die dit heeft. Deze podcast draagt daartoe bij.” 

De podcast richt zich in de eerste plaats hoofdzakelijk naar professionals. Toch is de podcast laagdrempelig en toegankelijk, zodat zeker ook de geïnteresseerde burger deze kan beluisteren.

De podcast bestaat uit 5 afleveringen: 

 • Wat is laaggeletterdheid? 
  Ontdek meer over de problematiek en de impact van laaggeletterdheid op het dagelijks leven. 
   
 • Geletterdheid op het werk
  Wat is de impact van geletterdheid op je kansen op de  arbeidsmarkt?
   
 • Geletterdheid in de opvoeding
  Hoe beïnvloedt laaggeletterdheid gezinnen en de opvoeding van kinderen? 
   
 • Geletterdheid en digitalisering
  De digitale trein gaat alsmaar sneller. Welke uitdagingen zijn hier en hoe komt Ligo daar aan tegemoet? 
   
 • Samen werken aan geletterdheid 
  Hoe kan ik iemand doorverwijzen naar een Centrum voor Basiseducatie en waarom zou ik dit doen? Ontdek wat jij zelf kan doen, hoe je kan samenwerken met Ligo en wat de voordelen hiervan zijn. 

In elke aflevering komen zowel experts als ervaringsdeskundigen aan het woord. Zij geven op begrijpelijke wijze uitleg over het thema. “Bijzonder waardevol zijn de getuigenissen van onze eigen cursisten”, zegt Xantha Vansteenkiste, algemeen directeur van Ligo Brugge-Oostende-Westhoek. “Zij kunnen als ervaringsdeskundige de drempels waar zij op botsen aankaarten en tonen wat Ligo betekent voor hun dagelijks leven.”

In het kader van het West-Vlaams Strategisch Plan Geletterdheid neemt en ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen acties rond het brede thema van geletterdheid. Binnen het plan zijn er ook acties naar specifieke doelgroepen opgenomen. Het doel van dit project is dan ook tweezijdig. “Enerzijds willen we de West-Vlaamse bevolking informeren en sensibiliseren”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor Onderwijs. “Anderzijds willen we, door een positief verhaal te brengen, de luisteraar inspireren, zodat iedereen in West-Vlaanderen (en daarbuiten) wordt aangezet tot het dichten van de geletterdheidskloof.”

Op 13 oktober werd de eerste aflevering van de podcast ‘Geletterdheid in West-Vlaanderen’ gelanceerd.

Beluister hieronder Aflevering 1: Wat is laaggeletterdheid?

Wil je na het beluisteren ervan meer info over de inhoud of de gasten? Bekijk hier de shownotes van de eerste aflevering. 

Benieuwd naar meer? Volg de podcast via Spotify of Soundcloud en stip alvast elke 13de van de maand aan in jouw agenda!