Actieplan

Vanuit het West-Vlaams Partnerschap Levenslang Leren hebben we alvast een eerste Actieplan opgemaakt. Dit Actieplan wordt mee gevoed en bijgestuurd vanuit het terrein. Het is dus een dynamisch gegeven. We hopen dat het je kan inspireren om in acties in te stappen, partners te ontdekken, en nieuwe acties en samenwerkingen op te zetten.