Werkveldverkenning inzetten als oriëntatietool

We willen mensen met een leervraag laten proeven van verschillende jobs, we laten hen hun beeld op de arbeidsmarkt aftoetsen aan de realiteit en hun eigen competenties en/of hiaten in kaart brengen. We vertrekken dus vanuit de leervraag, niet het aanbod, en gebruiken werkveldverkenning als oriëntatietool.

Met deze actie willen we mensen met een leervraag tot een realistisch en duurzaam jobdoelwit en een opleidingstraject laten komen, en het werkveld meteen meer betrekken in het oriëntatieproces.

Jongeren en volwassenen die de mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt niet kennen, die meer zicht willen krijgen op de arbeidscultuur in Vlaanderen of die moeilijker de juiste weg vinden in de arbeidsmarkt en het opleidingsaanbod.